maxon.py.PYTHONFLAG.UTF8MODE

PYTHONFLAG.UTF8MODE = 2