maxon.neutron.MSG_ASK_SKIP_ONWRITE

neutron.MSG_ASK_SKIP_ONWRITE = 1056642