maxon.corenodes.WIRETYPE.ALIAS

WIRETYPE.ALIAS = 2048