maxon.corenodes.MicroNode.TYPE.OUTPUT_MASK

TYPE.OUTPUT_MASK = 256