maxon.corenodes.MicroNode.TYPE.MIN_FLAG

TYPE.MIN_FLAG = 32