maxon.corenodes.MicroNode.FLAGS.NEXT_ITV

FLAGS.NEXT_ITV = 64