maxon.UTFTEXT_OPTIONS.TEXTENCODING.NONE

TEXTENCODING.NONE = 0