maxon.OAUTHHTTPMETHOD.NONE

OAUTHHTTPMETHOD.NONE = 0