maxon.MATERIAL.PORTBUNDLE.REDSHIFT.SHEEN

REDSHIFT.SHEEN = maxon.InternedId('sheen')