DelegateHandlerData Struct Reference

#include <reflection_invocation.h>

Public Member Functions

Result< void > CopyFrom (const DelegateHandlerData &src)
 

Public Attributes

DataType type
 
DelegateHandler handler
 

Member Function Documentation

◆ CopyFrom()

Result<void> CopyFrom ( const DelegateHandlerData src)

Member Data Documentation

◆ type

DataType type

◆ handler

DelegateHandler handler