CrashRegisterValue Struct Reference

#include <crashhandler.h>

Detailed Description

Register value description (name and value).

Public Member Functions

 CrashRegisterValue (const char *name, UInt value)
 
 CrashRegisterValue (const char *name, UInt64 valueA, UInt64 valueB)
 
 CrashRegisterValue (const char *name, UInt64 valueA, UInt64 valueB, UInt64 valueC, UInt64 valueD)
 
 CrashRegisterValue (CrashRegisterValue &&src)
 
 MAXON_OPERATOR_MOVE_ASSIGNMENT (CrashRegisterValue)
 

Public Attributes

const char * _name
 
GenericRegisterValue _value
 

Constructor & Destructor Documentation

◆ CrashRegisterValue() [1/4]

CrashRegisterValue ( const char *  name,
UInt  value 
)

◆ CrashRegisterValue() [2/4]

CrashRegisterValue ( const char *  name,
UInt64  valueA,
UInt64  valueB 
)

◆ CrashRegisterValue() [3/4]

CrashRegisterValue ( const char *  name,
UInt64  valueA,
UInt64  valueB,
UInt64  valueC,
UInt64  valueD 
)

◆ CrashRegisterValue() [4/4]

Member Function Documentation

◆ MAXON_OPERATOR_MOVE_ASSIGNMENT()

MAXON_OPERATOR_MOVE_ASSIGNMENT ( CrashRegisterValue  )

Member Data Documentation

◆ _name

const char* _name

◆ _value