maxon::PixelFormats::BGR Namespace Reference

Detailed Description

Registry to register BGR pixel formats.

Functions

 MAXON_DECLARATION (PixelFormat, U8, "net.maxon.image.pixelformat.bgr.u8")
 
 MAXON_DECLARATION (PixelFormat, U16, "net.maxon.image.pixelformat.bgr.u16")
 
 MAXON_DECLARATION (PixelFormat, F32, "net.maxon.image.pixelformat.bgr.f32")
 
 MAXON_DECLARATION (PixelFormat, U444, "net.maxon.image.pixelformat.bgr.u444")
 
 MAXON_DECLARATION (PixelFormat, U555, "net.maxon.image.pixelformat.bgr.u555")
 
 MAXON_DECLARATION (PixelFormat, U565, "net.maxon.image.pixelformat.bgr.u565")
 

Function Documentation

◆ MAXON_DECLARATION() [1/6]

maxon::PixelFormats::BGR::MAXON_DECLARATION ( PixelFormat  ,
U8  ,
"net.maxon.image.pixelformat.bgr.u8"   
)

BGR pixel format using Pix8u.

◆ MAXON_DECLARATION() [2/6]

maxon::PixelFormats::BGR::MAXON_DECLARATION ( PixelFormat  ,
U16  ,
"net.maxon.image.pixelformat.bgr.u16"   
)

BGR pixel format using Pix16u.

◆ MAXON_DECLARATION() [3/6]

maxon::PixelFormats::BGR::MAXON_DECLARATION ( PixelFormat  ,
F32  ,
"net.maxon.image.pixelformat.bgr.f32"   
)

BGR pixel format using Pix32f.

◆ MAXON_DECLARATION() [4/6]

maxon::PixelFormats::BGR::MAXON_DECLARATION ( PixelFormat  ,
U444  ,
"net.maxon.image.pixelformat.bgr.u444"   
)

BGR pixel format using 16 bits per pixel with 4 bits for each r, g and b. memory layout: XXXXbbbbggggrrrr.

◆ MAXON_DECLARATION() [5/6]

maxon::PixelFormats::BGR::MAXON_DECLARATION ( PixelFormat  ,
U555  ,
"net.maxon.image.pixelformat.bgr.u555"   
)

BGR pixel format using 16 bits per pixel with 5 bits for each r, g and b. memory layout: Xbbbbbgggggrrrrr.

◆ MAXON_DECLARATION() [6/6]

maxon::PixelFormats::BGR::MAXON_DECLARATION ( PixelFormat  ,
U565  ,
"net.maxon.image.pixelformat.bgr.u565"   
)

BGR pixel format using 16 bits per pixel with 5 bits for r, b and 6 bits for g. memory layout: bbbbbggggggrrrrr.