SDKBrowserBase

Detailed Description

Macros

#define BrowserBaseFileURL
 
#define BrowserBaseCatalogURL
 
#define BrowserBasePresetURL
 
#define BrowserBaseRecentURL
 
#define BrowserBaseSearchURL
 

Macro Definition Documentation

◆ BrowserBaseFileURL

#define BrowserBaseFileURL

Base URL for files.

◆ BrowserBaseCatalogURL

#define BrowserBaseCatalogURL

Base URL for catalogs.

◆ BrowserBasePresetURL

#define BrowserBasePresetURL

Base URL for presets.

◆ BrowserBaseRecentURL

#define BrowserBaseRecentURL

Base URL for recents.

◆ BrowserBaseSearchURL

#define BrowserBaseSearchURL

Base URL for searches.