MutableGNodeBase Member List

This is the complete list of members for MutableGNodeBase, including all inherited members.

_nodeGNodeBaseprotected
_systemGNodeBaseprotected
GetErrorStorage() constGNodeBaseprivate
GetFlags() constGNodeBase
GetHandle() constGNodeBaseprivate
GetHashCode() constGNodeBase
GetId() constGNodeBase
GetKind() constGNodeBase
GetNodeSystem() constMutableGNodeBase
GetPath() constGNodeBase
GetUniqueHashCode() constGNodeBase
GNodeBase()=defaultGNodeBaseprotected
GNodeBase(NodeSystemInterface *system, const GNodeHandle &node)GNodeBaseprotected
GNodeBase(NodeSystemInterface *system, GNodeHandle &&node)GNodeBaseprotected
HAS_ERRORGNodeBaseprivatestatic
IsEmpty() constGNodeBase
IsPopulated() constGNodeBase
IsValid() constGNodeBase
KIND_MASKGNodeBaseprivatestatic
MUTABLEMutableGNodeBaseprivatestatic
NodeSystemCtorParam typedefGNodeBaseprivate
operator Bool() constGNodeBaseexplicit
operator const NodePath &() constGNodeBase
operator!=(const GNodeBase &other) constGNodeBase
operator==(const GNodeBase &other) constGNodeBase
PrivateInitFromPath(GNODE &node, typename GNODE::NodeSystemCtorParam system, PATH &&path, NODE_KIND check)GNodeBaseprotectedstatic
SetNodeSystem(NodeSystemInterface *sys)GNodeBaseprotected
Super typedefMutableGNodeBaseprotected
ToString(const FormatStatement *fs=nullptr) constGNodeBase